Share the story

Δημοσίευση από το NICE – Εθνικό Ινστιτούτο Αρίστευσης της Υγείας και της Πρόνοιας

Σύμφωνα με τα σχέδια κατευθυντήριων γραμμών του NICE για διαβούλευση σήμερα, το προσωπικό της υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να παρέχει σαφείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα σε άτομα που ενδιαφέρονται να τα χρησιμοποιήσουν για να σταματήσουν το κάπνισμα. Το NICE συνεργάστηκε με τον οργανισμό Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας για να αναπτύξει αυτήν την οδηγία.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να σταματήσουν το κάπνισμα και είναι εξίσου αποτελεσματικά με άλλες επιλογές διακοπής, όπως ένας συνδυασμός βραχείας και μακράς δράσης θεραπείας αντικατάστασης νικοτίνης (NRT). Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων συμφώνησε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ως μία από τις πολλές επιλογές για την υποστήριξη της παύσης του καπνίσματος, εάν το επιθυμούν.
Τα προσχέδια των συστάσεων πληροφορούν ότι, σε συνδυασμό με τη συμπεριφορική υποστήριξη, η επιλογή είτε συνδυασμού βραχείας και μακράς δράσης NRT είτε ηλεκτρονικών τσιγάρων που περιέχουν νικοτίνη έχει περισσότερες πιθανότητες να καταλήξει σε άτομα που σταματούν επιτυχώς το κάπνισμα.

Το σχέδιο συστάσεων δηλώνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να ενημερώνονται για το πού να βρουν πληροφορίες σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη, ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι ουσιαστικά λιγότερο επιβλαβή από το κάπνισμα, αλλά ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα εξακολουθούν να είναι αβέβαιες. Οι άνθρωποι θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται για το πώς να χρησιμοποιούν σωστά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και να ενημερώνονται ότι πρέπει να σταματήσουν το κάπνισμα εντελώς εάν αποφασίσουν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη.

Η επιτροπή διατύπωσε επίσης συστάσεις για περαιτέρω έρευνα τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην υγεία από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και κατά πόσον υπάρχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις στην υγεία που σχετίζονται με τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε ορισμένες ομάδες, όπως οι εγκυμονούσες και οι νέοι.

Το σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής συνιστά επίσης, εκτός από τη φαρμακολογική και συμπεριφορική υποστήριξη, σε εγκύους που παραπέμπονται σε υπηρεσία διακοπής του καπνίσματος να προσφέρονται κουπόνια για να τις ενθαρρύνουν να σταματήσουν το κάπνισμα. Τα κουπόνια πρέπει να παρέχονται μόνο όταν η αποχή καπνίσματος επικυρώνεται με βιοχημική εξέταση, όπως η εξέταση μονοξειδίου του άνθρακα. Οι πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης για το κάπνισμα πρέπει να διασφαλίσουν ότι αυτά τα κουπόνια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά προϊόντων, όπως τσιγάρα ή αλκοόλ, τα οποία είναι επιβλαβή κατά την εγκυμοσύνη.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η προσέγγιση οικονομικών κινήτρων είναι αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική, και ότι τα κίνητρα κουπονιών γίνονται αποδεκτά από πολλές εγκύους και παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Για κάθε 1000 εγκύους που τους προσφέρθηκαν κουπόνια, 177 επιπλέον μητέρες σταματούν το κάπνισμα.

Ο Dr Paul Chrisp, διευθυντής του Κέντρου Κατευθυντήριων Γραμμών του NICE, δήλωσε: “Αυτά τα σχέδια συστάσεων κατευθυντήριων γραμμών είναι μια ανανεωμένη προσπάθεια για τη μείωση της επιβάρυνσης της υγείας από το κάπνισμα και για την ενθάρρυνση και υποστήριξη των ανθρώπων να διακόψουν το κάπνισμα. Το κάπνισμα συνεχίζει να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην υγεία του έθνους και αντιπροσωπεύει περίπου τη μισή διαφορά στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων στην κοινωνία. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να μειώσουμε το επίπεδο του καπνίσματος σε αυτήν τη χώρα.

“Γνωρίζουμε ότι περίπου το 10% των γυναικών είναι δεδομένο πως είναι καπνίστριες τη στιγμή του τοκετού και, δεδομένης της σημαντικής επίδρασης του καπνίσματος στην υγεία τόσο της μητέρας όσο και του μωρού, είναι σαφές ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για να ενθαρρυνθεί αυτή η ομάδα να σταματήσει κάπνισμα.

“Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε εργαλείο στο οπλοστάσιό μας για να μειώσουμε τα ποσοστά καπνίσματος, όπως είναι η εκπαίδευση, η υποστήριξη συμπεριφοράς, οικονομικά κίνητρα και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα εάν οι άνθρωποι ενδιαφέρονται να τα χρησιμοποιήσουν. Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, ελπίζουμε ότι οι άνθρωποι που καπνίζουν θα αισθανθούν ότι θα διευκολυνθούν να εγκαταλείψουν τα προϊόντα καπνού μια για πάντα.”

Η Rosanna O'Connor, Διευθύντρια του τμήματος Ναρκωτικών, Αλκοόλ, Καπνού και Δικαιοσύνης στον οργανισμό Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας, δήλωσε:
“Αυτό το νέο καθοδηγητικό υλικό προσφέρει μια ευπρόσδεκτη κατευθυντήρια γραμμή για τη μείωση της βλάβης που προκαλείται από το κάπνισμα, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας προς τους καπνιστές για να σταματήσουν και την αποτροπή της έναρξης μιας νέας γενιάς καπνιστών. Αυτή η διαβούλευση είναι μια σημαντική ευκαιρία για όλους τους συνεργάτες μας να βοηθήσουν στη διαμόρφωση αυτών των συστάσεων.”

Προς το παρόν δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά τσιγάρα με ιατρική αδειοδότηση. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν ή θα μπορούσαν να περιέχουν νικοτίνη με τη μορφή υγρού αναπλήρωσης καλύπτονται από τους κανονισμούς του 2016 για τον καπνό και τα συναφή προϊόντα και πρέπει να κοινοποιηθούν στον Οργανισμό Ρυθμιστικών Υπηρεσιών Φαρμάκων και Υγειονομικής Υγείας (MHRA). Άλλες συσκευές όπως ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσης που δεν περιέχουν νικοτίνη και υγρά αναπλήρωσης με περιεκτικότητα νικοτίνης 0%, ρυθμίζονται σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμούς Ασφάλειας Προϊόντων 2005.

Αυτό το σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής είναι μια ενοποίηση και επικαιροποίηση οκτώ προηγούμενων οδηγιών για το κάπνισμα. Το σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής είναι προς διαβούλευση έως τις 6 Αυγούστου 2021.

Πηγή: https://bit.ly/3hCxbrm