Share the story

 

 

Η παρακάτω μεταφρασμένη επιστολή, προς την Ευρωπαία Επίτροπο Στέλλα Κυριακίδη (Stella Kyriakides), απεστάλη από κορυφαίους επιστήμονες με σοβαρότατο ερευνητικό πολυετές έργο στο κάπνισμα, την εξάρτηση της νικοτίνης και τη μείωση της βλάβης που λαμβάνει χώρα όταν οι καπνιστές αντικαθιστούν τα καιγόμενα τσιγάρα με εναλλακτικά προϊόντα διανομής νικοτίνης, όπως το άτμισμα.

Πρόκειται για επιστολή που παροτρύνει την επιστροφή στην ΟΡΘΗ χρήση της επιστημονικής γνώσης που υπάρχει ήδη μετά από εκατοντάδες μελέτες και συνιστά ως πυρήνα δράσης τη ΣΥΓΚΡΙΣΗ του ατμίσματος με το παραδοσιακό κάπνισμα ώστε να γίνει αντιληπτό σε ΚΑΘΕ ΚΑΠΝΙΣΤΗ το όφελος για την υγεία του όταν αυτός αποφασίζει να διακόψει το κάπνισμα με τη βοήθεια του ατμίσματος.

Κοινοποιήστε για να διαδοθεί η επιστολή παρακαλώ.

Αγαπητή αξιότιμη Επίτροπε Στέλλα Κυριακίδη,

 

Είμαστε μια ομάδα επιστημόνων και ιατρών που θα θέλαμε να θέσουμε ένα σημαντικό στη βελτίωση της δημόσιας υγείας των πολιτών της ΕΕ. Ως ομάδα ηγετών της δημόσιας υγείας και ακαδημαϊκοί που ενδιαφέρονται για τη μείωση των βλαβών, σας γράφουμε για να βοηθήσουμε στη μείωση της υγείας από το κάπνισμα.

 

Είναι ευρέως αναγνωρισμένο ότι το κάπνισμα είναι η αιτία σοβαρών ασθενειών υγείας τόσο στους καπνιστές όσο και σε άτομα που εκτίθενται έμμεσα σε εκπομπές καπνίσματος (παθητικό κάπνισμα). Ένας αυξανόμενος αριθμός επιστημονικών φορέων αναγνωρίζει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ένα εναλλακτικό προϊόν με νικοτίνη, στη μείωση της βλάβης του πληθυσμού που προκαλείται από τα καπνικά προϊόντα, παρόλο που όλα τα προϊόντα με βάση τη νικοτίνη έχουν κάποιο υπολειπόμενο κίνδυνο για τον κάθε χρήστη. Πιο πρόσφατα, σε μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με τα ηλεκτρονικά συστήματα διανομής νικοτίνης και μη νικοτίνης (ENDS & NNDS), ο Π.Ο.Υ τόνισε ότι «Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η πλήρης αντικατάσταση του καιγόμενου τσιγάρου με ENDS & NNDS, μειώνει την έκθεση των χρηστών σε πολλά τοξικά και καρκινογόνα συστατικά που υπάρχουν στον καιγόμενο καπνό του τσιγάρου».

 

Για αυτούς τους λόγους, παρακολουθήσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον το έργο της Επιστημονικής Επιτροπής για την Υγεία, το Περιβάλλον και τους Αναδυόμενους Κινδύνους (SCHEER) για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα: σήμερα εκτιμάται ότι περισσότερα από 12 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη (EU27 + UK) χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα , αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δε γνωρίζουν πλήρως τον αντίκτυπο των ηλεκτρονικών τσιγάρων στην υγεία, ιδίως όταν τα συγκρίνουμε με καπνικά προϊόντα όπως τα καιγόμενα τσιγάρα. Αυτά τα στοιχεία φαίνονται ξεκάθαρα στο Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 506 που εκδόθηκε πρόσφατα «Στάσεις των Ευρωπαίων απέναντι στον καπνό και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα» , το οποίο αναφέρει ότι μόνο το 37% των ερωτηθέντων πίστευαν ότι το άτμισμα ήταν λιγότερο επιβλαβές από το κάπνισμα.

 

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε εντολή από το SCHEER να επικεντρωθεί μόνο στις επιπτώσεις των ηλεκτρονικών τσιγάρων στην υγεία σε σύγκριση με το μη κάπνισμα.  Ως αποτέλεσμα, η τελική γνώμη του SCHEER σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα αφήνει τους χρήστες του ηλεκτρονικού τσιγάρου χωρίς καθοδήγηση και σαφείς πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο κινδύνου αυτών των προϊόντων σε σύγκριση με τα παραδοσιακά τσιγάρα. Χωρίς σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον σχετικό κίνδυνο που σχετίζεται με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα (σύγκριση ατμίσματος και καπνίσματος), οι χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων μπορεί να οδηγηθούν στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι εξίσου επιβλαβή με τα παραδοσιακά τσιγάρα και έτσι να επιστρέψουν στο κάπνισμα.

 

Όπως προαναφέρθηκε, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα σαφώς και δεν είναι αβλαβή. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε επίσης από την πρόσφατη έκδοση της Cochrane, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα έχουν βοηθήσει τους καπνιστές να μείνουν μακριά από τα καιγόμενα τσιγάρα . Αυτό συνοδεύεται από καθαρό όφελος για τη δημόσια υγεία, καθώς τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, στο επίπεδο της επικινδυνότητας, είναι λιγότερο επιβλαβή από τα καιγόμενα τσιγάρα και τα άλλα καπνικά προϊόντα που επίσης καίγονται.

 

Αυτή η προσέγγιση υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας στην έκθεσή του με τίτλο «Ηλεκτρονικά τσιγάρα: Μια ανανέωση της ενημέρωσης βασισμένη σε τεκμήρια» , όπου ερευνητές από το King's College London, το Κέντρο Μελετών Καπνού και Αλκοόλ του Ηνωμένου Βασιλείου και το Queen Mary, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου διαπίστωσαν ότι το άτμισμα μπορεί μεν να μην είναι 100% ασφαλές, αλλά οι περισσότερες από τις χημικές ουσίες που προκαλούν ασθένειες και σχετίζονται με το κάπνισμα απουσιάζουν, οι δε χημικές ουσίες που υπάρχουν στο άτμισμα παρουσιάζουν εξαιρετικά περιορισμένη επικινδυνότητα. Έχει προηγουμένως εκτιμηθεί ότι τα [ηλεκτρονικά τσιγάρα] της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περίπου 95% ασφαλέστερα από το κάπνισμα.  Αυτό φαίνεται να παραμένει μια λογική εκτίμηση. Αυτή η προσέγγιση έχει αποδειχθεί επιτυχής: σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η χώρα, αμέσως μετά τη Σουηδία, με το χαμηλότερο ποσοστό καπνίσματος στην Ευρώπη (12% και Σουηδία 7%, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ 23%).

 

Πρόσφατα, επίσης, οι γαλλικές υγειονομικές αρχές υιοθέτησαν μια σαφή ανακοίνωση στους καπνιστές σχετικά με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Η υπηρεσία Tabac Info της Santé Publique France προτείνει στους καπνιστές να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό τσιγάρο «χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία σας βραχυπρόθεσμα» και «με βάση τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις, φαίνεται ότι ο ατμός είναι λιγότερο επικίνδυνος για την υγεία από το κάπνισμα».

 

Επίσης, από αυτή την προοπτική, η τελική γνώμη SCHEER προώθησε τη σύγχυση, καθώς δεν έδωσε καμία απάντηση, ούτε καν ένδειξη για τον κίνδυνο των ηλεκτρονικών τσιγάρων σε σύγκριση με το κάπνισμα.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το SCHEER να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό μια δεύτερη επιστημονική γνώμη για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, ώστε να εξετάσουν το σχετικό προφίλ κινδύνου έναντι της συνέχισης της καπνιστικής συνήθειας.

 

Η Ευρώπη πρέπει να έχει μια πλήρη και ολοκληρωμένη συζήτηση για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και, γενικότερα, για όλα τα εναλλακτικά συστήματα διανομής νικοτίνης. Αλλά αυτή η συζήτηση πρέπει να βασίζεται σε ενημερωμένη επιστημονική αξιολόγηση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να συνεχίσετε να βρίσκετε όλους τους πιθανούς τρόπους για να βοηθήσετε τους καπνιστές που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι πρόθυμοι ή δεν έχουν τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν τον εθισμό τους στη νικοτίνη. Όχι μόνο οι καπνιστές αλλά και το ευρύ κοινό αναμένουν από τους επιστήμονες, το SCHEER και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τους παρέχουν μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κινδύνων. Μια δεύτερη αίτηση προς το SCHEER, αναφορικά με τον σχετικό κίνδυνο των ηλεκτρονικών τσιγάρων σε σύγκριση με το συνεχιζόμενο κάπνισμα είναι συνεπώς ένα λογικό επόμενο βήμα για την ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης και την παροχή ακριβών πληροφοριών στους καταναλωτές και τους τρέχοντες καπνιστές.

 

Με εκτίμηση,

Dr Karl Fagerström   Dr Ernest Groman  Dr Fabio Beatrice

Dr Francis Crawley  Dr Jacques LeHouezec  Dr Delon Human

Dr Eva Kralikova  Dr Michael Kunze  Dr Fabio Lugoboni

Dr Karl Erik Lund  Dr Anders Milton  Dr Riccardo Polosa

Dr Bernd Michael Rode  Dr Heino Stöver  Dr Stefan Willers

 

Σύνδεσμος για την επιστολή:

https://www.nikotininstitut.at/pdf/Letter.pdf

 

#SwitchForReal #Κόψτοεντελώς #ΟλικήΑποχήΑπόΚάπνισμα #ΔενΚαπνίζωΠια #ΤόκοψαΠραγματικά #vaping #vapingsaveslives #άτμισμα #οκαπνόςσκοτώνει #vapingissafe #vapingisregulated #vapingsaveslifes #stopsmoking #stoptobacco #άτμισμα