Share the story

Πρόσφατα επικαιροποιημένα στοιχεία του Cochrane που δημοσιεύθηκαν σήμερα στη βιβλιοθήκη Cochrane διαπιστώνουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη θα μπορούσαν να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που σταματούν το κάπνισμα σε σύγκριση με τη θεραπεία αντικατάστασης νικοτίνης - όπως τσίχλες και επιθέματα καθώς και σε σύγκριση με τη μη θεραπεία ή με τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων χωρίς νικοτίνη. Απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βλάβες.

Το κάπνισμα αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα για την υγεία παγκοσμίως. Πολλοί άνθρωποι που καπνίζουν θέλουν να διακόψουν, αλλά δυσκολεύονται να το επιτύχουν μακροπρόθεσμα. Μία από τις πιο αποτελεσματικές και ευρέως χρησιμοποιούμενες στρατηγικές για να βοηθηθεί ο κόσμος να σταματήσει το κάπνισμα είναι να καταπολεμηθούν οι πόθοι που σχετίζονται με τον εθισμό στη νικοτίνη, κάτι το οποίο γίνεται με την παροχή νικοτίνης μέσω επιθεμάτων και τσιχλών.

Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα υπήρχαν σε κάποια μορφή εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά πρόσφατα η δημοτικότητά τους έχει αυξηθεί σημαντικά και έχουν αρχίσει να μοιάζουν και να δίνουν όλο και λιγότερο την αίσθηση των συμβατικών τσιγάρων. Σε αντίθεση με τις τσίχλες και τα επιθέματα, μιμούνται την εμπειρία του καπνίσματος τσιγάρων επειδή κρατούνται στο χέρι και παράγουν ατμό που μοιάζει με καπνό όταν χρησιμοποιούνται. Αυτό βοηθά στην αναδημιουργία αισθήσεων παρόμοιων με το κάπνισμα χωρίς να εκθέτονται οι χρήστες ή άλλα άτομα στον καπνό όπως με τα συμβατικά τσιγάρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει τη νικοτίνη που χρειάζονται οι καπνιστές.

Μια ομάδα ερευνητών επικαιροποίησε την ανασκόπηση του Cochrane που συγκρίνει τα αποτελέσματα που δίνουν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα σε σχέση με άλλους τρόπους παροχής νικοτίνης - όπως επιθέματα και τσίχλες - ή ακόμα και με εικονικά ηλεκτρονικά τσιγάρα που δεν περιέχουν νικοτίνη ή τη λήψη καμίας θεραπείας. Αυτή η ενημερωμένη επανεξέταση περιλαμβάνει τώρα 50 μελέτες, αυξημένη κατά 35 εργασίες από την τελευταία της δημοσίευση το 2016. Είκοσι τέσσερις από αυτές είναι ανεξέλεγκτες μελέτες, αλλά τα αποτελέσματά τους υποστηρίζουν τα δεδομένα από τις τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές. Οι ερευνητές εντόπισαν τρεις μελέτες, που διεξήχθησαν σε 1498 άτομα και συνέκριναν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη με τη θεραπεία αντικατάστασης νικοτίνης που χορηγείται ως επιθέματα ή τσίχλες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ήταν περισσότεροι οι άνθρωποι που σταμάτησαν το κάπνισμα με τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων που περιείχαν νικοτίνη από ό, τι εάν χρησιμοποιούσαν άλλη μορφή αντικατάστασης νικοτίνης. Εάν έξι άτομα στα 100 διακόπτουν το κάπνισμα χρησιμοποιώντας τη θεραπεία αντικατάστασης νικοτίνης, 10 στα 100 άτομα σταματούν χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη. Αυτό σημαίνει ότι τέσσερα επιπλέον άτομα στα 100 θα μπορούσαν ενδεχομένως να σταματήσουν το κάπνισμα με ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη.

Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε άλλες τρεις μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν 802 άτομα, που συνέκριναν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιείχαν νικοτίνη με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που δεν περιείχαν νικοτίνη. Τα στοιχεία από τέσσερις μελέτες (2312 άτομα) έδειξαν ότι περισσότεροι άνθρωποι που χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη σταμάτησαν το κάπνισμα σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν μόνο συμπεριφορική υποστήριξη ή καμία υποστήριξη. Εάν τέσσερα άτομα στα 100 σταματήσουν χωρίς υποστήριξη, επιπλέον έξι στα 100 άτομα θα μπορούσαν να σταματήσουν χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη. Οι συγγραφείς της αξιολόγησης δεν εντόπισαν σαφή στοιχεία σοβαρών βλαβών από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη. Ωστόσο, τα στοιχεία για σοβαρές βλάβες είναι αβέβαια, επειδή ο συνολικός αριθμός μελετών ήταν μικρός και τα σοβαρά προβλήματα υγείας ήταν πολύ σπάνια τόσο στους χρήστες όσο και στους μη χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων με νικοτίνη.

Δεν υπήρχαν πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της μακροχρόνιας χρήσης (άνω των δύο ετών) ηλεκτρονικών τσιγάρων που περιέχουν νικοτίνη. Οι μελέτες έδειξαν ότι ο ερεθισμός του λαιμού και του στόματος, ο πονοκέφαλος, ο βήχας και η ναυτία είναι οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα (έως δύο χρόνια). Οι μελέτες αξιολόγησαν τις πιθανές βλάβες των ηλεκτρονικών τσιγάρων όταν χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τα άτομα που καπνίζουν να σταματήσουν το τσιγάρο, οπότε δεν εξέτασαν άλλες πιθανές βλάβες όπως το εάν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ενθαρρύνουν τη χρήση νικοτίνης σε άτομα που δεν καπνίζουν.

Η επικεφαλής συγγραφέας αυτής της επικαιροποιημένης αξιολόγησης του Cochrane, Jamie Hartmann-Boyce από την Cochrane Tobacco Addiction Group, δήλωσε: “Τα τυχαιοποιημένα στοιχεία σχετικά με την παύση του καπνίσματος έχουν αυξηθεί από την τελευταία έκδοση της αναθεώρησης και τώρα υπάρχουν στοιχεία ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες διακοπής επιτυχώς σε σύγκριση με τις τσίχλες νικοτίνης ή τα επιθέματα. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι μια εξελισσόμενη τεχνολογία. Τα σύγχρονα προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου έχουν καλύτερη απόδοση στην παροχή νικοτίνης από τις πρώτες συσκευές που εξετάστηκαν στις δοκιμές που είχαμε στα χέρια μας και χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθεί εάν τα ποσοστά διακοπής επηρεάζονται από τον τύπο των ηλεκτρονικών τσιγάρων που χρησιμοποιούνται. Αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για σοβαρές παρενέργειες, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με τις βλάβες των ηλεκτρονικών τσιγάρων και απαιτούνται πιο μακροπρόθεσμα δεδομένα. Η επιστημονική συναίνεση υποστηρίζει ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι σε πολύ σημαντικό βαθμό λιγότερο επιβλαβή από τα παραδοσιακά τσιγάρα, αλλά δεν είναι τελείως ακίνδυνα. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι 20 δοκιμές βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη και θα αναζητούμε νέα δημοσιευμένα αποδεικτικά στοιχεία κάθε μήνα από τον Δεκέμβριο του 2020. Είναι σημαντικό η επανεξέταση να συνεχίσει να τροφοδοτεί με ενημερωμένες πληροφορίες άτομα που καπνίζουν, παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και υπεύθυνους για τα ρυθμιστικά νομοσχέδια σχετικά με τα πιθανά οφέλη και τις βλάβες των ηλεκτρονικών τσιγάρων.”

Πηγή: https://bit.ly/3pby3qm